Гандбольны клуб "Віцязь" Мінск

23.09.2018 14:30

Матч завершаны

HC Meshkov Brest - 2 - 28

Ягор Будзейка 7
Валянцін Сілко 6
Максім Мачалоў 5
Раман Бубен 5
Данііл Вяргейчык 3
Аляксандр Амелянчук 2
Аляксей Бабко 0
Антон Калістаў 0
Дзмітрый Датчук 0
Ілля Праліска 0
Ілля Тамашук 0
Ілля Усік 0
Маркел Дульскі 0
Міхаіл Пілюк 0
Уладзіслаў Ігнатчык 0
Уладзіслаў Турчык 0

Віцязь - 28

Антон Ладуцька 8
Глеб Ваявода 5
Данііл Лемяшонак 5
Іван Юркевіч 5
Уладзіслаў Лабуноў 2
Аляксандр Ланін 1
Андрэй Васілевіч 1
Віталь Юркевіч 1
Аляксей Лашакоўскі 0
Аляксей Мандрык 0
Валянцін Счастны 0
Данііл Пчэльнікаў 0
Максім Казлоў 0

HC Meshkov Brest - 2 - Віцязь 28 - 28

HC Meshkov Brest - 2 : Турчык, Бабко, Усік; Мачалоў (5), Тамашук, Амелянчук (2), Калістаў, Бубен (5), Датчук, Пілюк, Праліска, Сілко (6), Дульскі, Будзейка (7), Вяргейчык (3), Ігнатчык.

Віцязь : Ланін (1), Счастны; Мандрык, В.Юркевіч (1), Васілевіч (1), Лабуноў (2), Лашакоўскі, Лемяшонак (5), Ваявода (5), Казлоў, І.Юркевіч (5), Ладуцька (8), Пчэльнікаў.

HC Meshkov Brest - 2 : Турчик, Бобко, Усик; Мочалов (5), Томашук, Омелянчук (2), Калистов, Бубен (5), Датчук, Пилюк, Пролиско, Силко (6), Дульский, Будейко (7), Вергейчик (3), Игнатчик.

Віцязь : Ланин (1), Счастный; Мандрик, В.Юркевич (1), Василевич (1), Лабунов (2), Лашаковский, Лемешонок (5), Воевода (5), Козлов, И.Юркевич (5), Ладутько (8), Пчельников.